Introduktion til kortlæsning

Har fundet sted
Dato
Beskrivelse

Ovenstående billede viser et luftfoto og et orienteringskort af samme område.

Kan du læse et orienteringskort?

Hvis nej, så deltag i 1 times videomøde torsdag den 14. januar.

Du vil blive klædt på til at læse kortet der benyttes til weekendens træningsløb ved Vandkraftsøen.

Alle er meget velkommen til at deltage i videomødet - alle kort er tegnet efter de samme regler, så du kan bruge det indlærte til alle træningsløb.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI3YmIzOGQtOTYyMS00YjU2LTlkMzEtMjUyNmE0N2E0NzE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207576b04-3176-4001-bea3-93042e11018c%22%2c%22Oid%22%3a%22132c21f9-4a0f-46cf-9abb-f380bfa06ed2%22%7d

Vestjysk Orienteringsklub
Sted

56.35031495, 8.6870308231401

Mødested
Tvis Mølle